ПРОБЛЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ ШКОЛА

"Формування в учнів стійкого інтересу до навчання 
через удосконалення сучасного уроку
та їх громадянське виховання"